Beloningsmodel

In 2013 is er een wettelijk verbod gekomen op het door aanbieders aan adviseurs uitkeren van provisie op zogenaamde complexe producten. Dat zijn bijvoorbeeld hypotheken, levensverzekeringen of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Op minder ingrijpende producten (zoals schadeverzekeringen), mag nog wel provisie worden uitgekeerd, al is ook daar de discussie gaande.

In de gevallen waar een provisieverbod geldt, moet de adviseur rechtstreeks door de klant beloond worden. In de praktijk gebeurt dat door middel van het sturen van een factuur of het afsluiten van een abonnement.
 

Bureau de Bruin is een groot voorstander van die nieuwe beloningsvorm. Hij is transparant, u ziet wat u betaalt en wat u daarvoor krijgt. Daarom is ons kantoor al in 2010 met die nieuwe beloningssystematiek begonnen, ook bij producten waar provisie nog is toegestaan. Waar mogelijk wordt gewerkt zonder provisie, en kan het niet anders dan wordt de door ons ontvangen provisie weer verrekend met de aan u verzonden factuur.

Er geldt één uitzondering en dat betreft een deel van de verzekeringsportefeuille die door ons kantoor enkele jaren geleden werd overgenomen van VKG. Hier wordt nog wel gewerkt met provisie.