Dienstverleningsdocument

Het Dienstverleningsdocument is een wettelijk verplicht document, dat een financieel adviseur aan een (nieuwe) relatie dient uit te reiken, vóórdat met het adviestraject wordt begonnen. Het is bedoeld om de aanstaande relatie tijdig (dat wil zeggen: in de fase waarin die relatie nog kan beslissen of hij wel of niet met de adviseur in zee wil gaan) te informeren over drie belangrijke onderwerpen: wat doet de adviseur, hoe wordt hij daarvoor beloond en welke prijs moet de klant betalen voor de dienstverlening? U vindt het DVD van ons kantoor hier