Verzekeringen * Hypotheken * Pensioenen * Juridisch advies
Home    Contact    Voorwaarden van Dienstverlening    Tarievenlijst    Dienstenwijzer    Prive Pensioen Plan  
Introductie Particuliere markt Hypotheken Overige dienstverlening Beloning en toezicht Links Publicaties en acties BdB Direct test Meekijken 
 
 
Toezicht en gedragsregels - de instanties

Ons kantoor is aangesloten bij een aantal instanties die ofwel tot doel hebben een stevig oogje in het zeil houden, ter bescherming van de consument (toezicht) ofwel de kwaliteit van ons werk beogen te waarborgen. De eerste categorie bestaat uit toezichthouders en klachtenmogelijkheden. De tweede categorie schrijft gedragsregels voor waar wij ons aan hebben onderworpen.

Hieronder vindt u een opsomming. Door op het logo te klikken, komt u op de website van de betreffende instantie.


Toezicht en klachten.

De gemiddelde financieel adviseur in ons land, doet zijn werk netjes. Maar er zijn  altijd uitzonderingen, net als in ieder ander beroep. En die uitzonderingen halen dan de krant. Om dat soort gevallen zoveel mogelijk te voorkomen, is de overheid actief in het houden van toezicht op de handel en wandel van financieel adviseurs.

Daartoe heeft ze regelgeving gemaakt, die door die adviseurs nageleefd moet worden. De overheid controleert daadwerkelijk of dat ook gebeurt. Iedere financieel adviseur weet dat. Het aantal gevallen waarin schandalige uitwassen plaatsvinden, neemt dan ook snel af.
Naast het houden van toezicht, vindt de overheid dat u ergens terecht moet kunnen als u klachten heeft. Ook dat is geregeld.

logo AFM.jpgAutoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM is hét toezichthoudend orgaan op ondermeer kantoren voor financiële dienstverlening in Nederland. Zo kijkt de AFM bijvoorbeeld in welke sectoren van financiële dienstverlening het kantoor actief mag zijn en verstrekt zij daarvoor een vergunning. Die vergunningen worden bijgehouden in een openbaar register, op de website van de AFM kunt u dat kosteloos raadplegen. Maar de AFM doet meer. Zo is zij zeer actief in het daadwerkelijk toezicht houden. Dat gebeurt door controlebezoeken op het kantoor van de financiële dienstverlener. En daarbij gaan de dossiers uit de kast! Gaat een financieel adviseur over de schreef, bijvoorbeeld door het niet naleven van bepalingen uit de Wet op het Financieel Toezicht, dan kan de AFM sancties opleggen, waaronder boetes of – in het uiterste geval – het intrekken van de vergunning.


logo Kifid.jpgKifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)

Wij doen er alles aan om onze dienstverlening aan u zo goed mogelijk te laten zijn. Maar er kan altijd iets fout gaan. Indien u als consument (dus niet als bedrijf) een klacht heeft over de handelswijze van ons kantoor kunt u terecht bij het Kifid. Ons kantoor is daarbij aangesloten onder nummer 300.006413. Het Kifid is opgericht door de financiële branche zelf en heeft als voordeel dat zij gemakkelijk toegankelijk is en niet duur. Als u zich tot het Kifid wilt wenden, moet u moet wel eerst hebben geprobeerd er samen met ons kantoor uit te zijn gekomen.


Gedragsregels

Ons kantoor is aangesloten bij kwaliteitsorganisaties. Die zijn er zijn om de kwaliteit van onze dienstverlening aan u, zo goed mogelijk te laten zijn. Aangesloten zijn bij een kwaliteitsorganisatie betekent voor het kantoor  het moeten naleven van gedragsregels.  Bovendien kennen deze organisaties publieksuitingen, waarin u kunt vinden wat u van een aangesloten kantoor mag verwachten.  
                      
  
logo SEH.jpgStichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH)

Adviseurs die zijn aangesloten bij de SEH mogen bij het geven van hypotheekadviezen niet zomaar lukraak te werk gaan. De consument dient goed te worden voorgelicht en  te worden beschermd tegen onverantwoord lenen. Een belangrijke eis die de SEH aan het aangesloten intermediair stelt, is de verplichting jaarlijks nascholing te volgen. Doet die adviseur dat niet, dan verloopt zijn erkenning. Die erkenning is wat waard: erkende adviseurs weten hun weetje en voldoen aan de kwaliteitseisen die de SEH stelt.

                                                 
logo Stfd.jpgStichting Financiële Dienstverlening (StFD)

Aansluiting bij de StFD betekent meewerken aan een systeem waarbij de regels en controletaken van de Autoriteit Financiële Markten zo soepel mogelijk worden verwerkt in de gang van zaken op een kantoor voor financiële dienstverlening. De StFD helpt dus het hele systeem van gedragsregels en toezicht goed te laten werken. En hoe beter dat werkt, hoe beter dat is voor de bescherming van de klant, u dus.Terug naar home
 
 
 
Submenu: Beloning en toezicht

> Beloningssysteem ons kantoor
> Abonnementensysteem
> Verrichtingentarieven
> VT-tarief
> Documenten
> Toezicht en gedragsregels
 
 
Powered by: YT Internet Producties