Verzekeringen * Hypotheken * Pensioenen * Juridisch advies
Home    Contact    Voorwaarden van Dienstverlening    Tarievenlijst    Dienstenwijzer    Prive Pensioen Plan  
Introductie Particuliere markt Hypotheken Overige dienstverlening Beloning en toezicht Links Publicaties en acties BdB Direct test Meekijken 
 
 
Voorwaarden van Dienstverlening - uitleg

De leveringsvoorwaarden van ons kantoor noemen wij: Voorwaarden van Dienstverlening. En daarvan hebben wij er een aantal. Die Voorwaarden hebben twee functies. In de eerste plaats leggen ze de inhoud vast van al hetgeen tussen u en ons kantoor van kracht is als u ons opdracht tot dienstverlening geeft. Maar daarnaast zijn ze ook informatief, want ze beschrijven tot in detail welke dienstverlening u van ons kunt verwachten. Dat maakt dat de overeenkomsten die u met ons sluit erg kort kunnen zijn. Die verwijzen namelijk weer naar de Voorwaarden.

Er zijn twee groepen Voorwaarden: De eerste: De Algemene Voorwaarden van Dienstverlening. Deze zijn altijd van toepassing, op alle dienstverlening die wij voor u uitvoeren. Daarnaast is er een aantal Bijzondere Voorwaarden van Dienstverlening van kracht. Die zijn alleen van toepassing op bepaalde vormen van dienstverlening. Als u bijvoorbeeld ons opdraagt een hypotheekadvies uit te brengen, zijn op die dienstverlening dus van toepassing de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening en de Bijzondere Voorwaarden van Dienstverlening bij Hypotheken. En tenslotte kennen we nog een Clausuleblad. Hierop staat een verzameling losse clausules. Die zijn alleen van toepassing indien daarnaar in de overeenkomst tussen u en ons wordt verwezen.

Onze Voorwaarden worden met enige regelmaat herzien en geactualiseerd. Hieronder treft u de links aan naar de meest recente versies (de benamingen hieronder zijn de commerciële aanduidingen, de officiële aanduiding vindt u op het voorblad van de Voorwaarden zelf).

Bureau mr. de Bruin (advieskantoor):

Algemene Voorwaarden van Dienstverlening BdB
Bijzondere Voorwaarden van Dienstverlening voor het verzekeringsbedrijf
Bijzondere Voorwaarden van Dienstverlening voor het beheer van een bestaande portefeuille
Bijzondere Voorwaarden van Dienstverlening bij hypotheken
Bijzondere Voorwaarden van Dienstverlening bij diverse financiële producten
Clausuleblad


Bureau mr. de Bruin - Direct (internetkantoor):

Algemene Voorwaarden van Dienstverlening BdB-DirectTerug naar home
 
 
 
Submenu: test

> Dienstenwijzer
> Voorwaarden van Dienstverlening
> Tarieven
> Werkwijze advisering
> Referenties
> Member gets member
 
 
Powered by: YT Internet Producties