Verzekeringen * Hypotheken * Pensioenen * Juridisch advies
Home    Contact    Voorwaarden van Dienstverlening    Tarievenlijst    Dienstenwijzer    Prive Pensioen Plan  
Introductie Particuliere markt Hypotheken Overige dienstverlening Beloning en toezicht Links Publicaties en acties BdB Direct test Meekijken 
 
 
Het beloningssysteem bij Bureau Mr. de Bruin

De kern van het beloningssysteem van ons kantoor, bestaat uit twee elementen:

  • Voor alle dienstverlening betaalt u ons rechtstreeks, wij worden dus nooit beloond middels provisie. Daarmee is het systeem transparant:  u ziet wat u betaalt en waarvoor!

  • U betaalt uitsluitend voor hetgeen wij voor u doen en niet ook voor hetgeen wij voor een ander doen (bij het provisiestelsel is dat wel het geval, daar speelt de solidariteitsgedachte).

Het kan zijn dat wij ondanks onze insteek toch nog provisie ontvangen, met name op producten die al lange tijd lopen. In die gevallen is de provisie namelijk niet zo eenvoudig uit de computersystemen van aanbieders te halen en blijft dan worden uitgekeerd. Wat wij dan doen, is die provisie volledig aan u restitueren.

In ons beloningssysteem maken wij onderscheid tussen eenmalige opdrachten en doorlopende opdrachten. Elke soort heeft zijn eigen beloning.

Een eenmalige opdracht is bijvoorbeeld het sluiten van een hypotheek of het aankopen van een lijfrente. Als die producten eenmaal tot stand zijn gebracht, verandert er vaak een tijd lang niet meer zoveel aan. In deze gevallen rekenen wij voor die eenmalige dienstverrichting ook eenmalig een tarief en een heel laag jaarlijks tarief voor onze beheersactiviteiten. Omdat veel van dit soort dienstverlening vooraf goed is in te schatten, hanteren wij meestal een verrichtingentarief (fixed fee), waarbij wij vooraf een vaste prijs afspreken waarvoor we het werk doen.

De meest voorkomende doorlopende opdracht is het beheer van uw verzekeringsportefeuille. Die vraagt continu aandacht vanwege allerlei voortdurende ontwikkelingen. Deze dienstverlening doen wij voor u op basis van een abonnementstarief. Hoe dat werkt leest u op de pagina over ons abonnementensysteem.

Van onze tarieven maken wij geen enkel geheim. U vindt ze in onze tarievenlijst.Terug naar home
 
 
 
Submenu: Beloning en toezicht

> Beloningssysteem ons kantoor
> Abonnementensysteem
> Verrichtingentarieven
> VT-tarief
> Documenten
> Toezicht en gedragsregels
 
 
Powered by: YT Internet Producties