Verzekeringen * Hypotheken * Pensioenen * Juridisch advies
Home    Contact    Voorwaarden van Dienstverlening    Tarievenlijst    Dienstenwijzer    Prive Pensioen Plan  
Introductie Particuliere markt Hypotheken Overige dienstverlening Beloning en toezicht Links Publicaties en acties BdB Direct test Meekijken 
 
 
Acties bij misstanden

Een enkele maal - als het me écht te gortig wordt, veel meer situaties laat ik maar voor wat ze zijn - kom ik in actie als er iets speelt dat in mijn ogen een misstand is waar dringend iets aan gedaan moet worden. Dat kunnen kleinere maar zeker ook grotere zaken zijn.

In de volgende dossiers ben ik actief geweest (hieronder vindt u de documenten per dossier):

juni 2007        : Tros Radar
februari 2013    : "Rabogate"
april 2014       : Welkomstbonussen bij collectief pensioen Delta Lloyd


Juni 2007 - Tros Radar
Einduitkomst: geen resultaat.
Van oudsher is Antoinette Hertsenberg met haar programma Tros Radar geen grote vriendin van de financiële dienstverleners in Nederland. En dat is nog niet eens zozeer vanwege de onderwerpen die ze aan de orde stelt. Het gaat om de vaak eenzijdige visie die zij aan de consument-leek voorhoudt. Daarmee trekt ze al jarenlang veel kijkers. Een echte discussie, die de onderwerpen op een redelijke manier van meerdere kanten belicht, komt niet vaak tot stand.
Toen ze in 2007 weer eens de hypotheekadviseurs op ongenuanceerde manier te kijk zette, heb ik haar een brief geschreven, die u hieronder aantreft. Ik heb er geen enkele reactie op ontvangen en er is niets veranderd.

21-06-2007 Brief aan Tros Radar en verslag hiervan in het Verzekeringsblad.

Februari 2013 - "Rabogate"
Einduitkomst: kleine advieskantoren zullen net zo coulant behandeld worden als Rabobank.
Bekend wordt dat de Rabobank handelt in strijd met één van de de nieuwe beloningsvoorschriften die per 1 januari 2013 in werking zijn gegaan. Kort samengevat: Gratis advies is niet meer toegestaan. Rabobank deed dat echter nog steeds en de AFM bleek voornemens dat voor een lange tijd te gedogen. Dat schoot bij mij in het verkeerde keelgat. Omdat ik vond dat de AFM haar werk niet goed deed, schreef ik de Raad van Toezicht van diezelfde AFM aan en verzocht in te grijpen. De reactie duurde erg lang, vele weken. Om de druk op te voeren schakelde ik ook de politiek en de NMA in en bovendien publiceerde ik elke brief en mail op mijn website. Vervolgens nodigde de AFM mij uit voor een gesprek. Die uitnodiging kwam eerst moeizaam tot stand, omdat ik daar een journalist bij wilde hebben en de AFM dat niet wilde. Uiteindelijk is dat toch gebeurd en kwam het gesprek tot stand. In dat gesprek zegde de AFM mij toe dat kleinere advieskantoren eenzelfde coulante behandeling konden verwachten als de Rabobank.

De voornaamste documenten vindt u hieronder. Door op de orde tekst te klikken, leest u het document.

19-02-2013  Mail aan Raad van Toezicht AFM
23-02-2013  Brief aan Rabobank, de heer P. Moerland
26-02-2013  Rappel aan voorzitter RvT AFM inzake behandeltijd
11-03-2013  Reactie van Rabobank
12-03-2013  Laatste verzoek aan RvT AFM
15-03-2013  Brief aan Rabobank
15-03-2013  Brief aan Minister Dijsselbloem
15-03-2013  Mail aan fractievoorzitters Tweede Kamer
15-03-2013  Reactie AFM
19-03-2013  Totstandkoming uitnodiging gesprek met AFM
02-04-2013  Voorwoord VVP
02-04-2013  VVP-Verslag gesprek AFM


April 2014 - Welkomstbonussen bij afsluiten collectief pensioencontract Delta Lloyd
Einduitkomst: bonus binnen 4 dagen uit het schap bij Delta Lloyd.
In een uitzending van Tros Radar werd bekend gemaakt dat een aantal levensverzekeraars financiële lokkertjes in het vooruitzicht zou stellen aan werkgevers die bij die verzekeraar een collectief pensioencontract zouden afsluiten. Dit soort lokkertjes is vanaf 1 januari 2013 verboden. Ik ben daar eens achteraan gegaan en stelde vast dat van alle aanbieders die in de betreffende uitzending werden genoemd, er slechts één overbleef: Delta Lloyd. Die maatschappij bood inderdaad een "welkomstbonus" aan, een geldbedrag voor de werkgever. Op de site van Delta Lloyd werd hier ook openlijk mee geadverteerd. Bij Delta Lloyd en het Verbond van Verzekeraars heb ik schriftelijk aangedrongen op het snel weghalen van deze bonus, hetgeen ook gebeurd is.
De voornaamste documenten vindt u weer door op onderstaande links te klikken.

02-04-2014  Brief naar Verbond van Verzekeraars
07-04-2014  Brief naar Delta Lloyd
07-04-2014  Mail naar Tros Radar
08-04-2014  VVP bericht inzake afloop
                     Overeenkomst eerstejaars budgetTerug naar home
 
 
 
Submenu: Publicaties en acties

> Artikelen vakpers
> Acties bij misstanden
 
 
Powered by: YT Internet Producties