Visie op de toekomst

Het traditionele assurantiekantoor heeft haar langste tijd gehad. Net zoals op veel andere terreinen vinden veel transacties plaats via Internet. Zo komt aan de assurantieadvisering voor particulieren in meer dan de helft van de gevallen helemaal geen adviseur meer te pas. De ontwikkeling gaat richting niche-markten. Ons kantoor gaat daar steeds verder in mee. In die niche-markten is de dienstverlening door een adviseur van vlees en bloed nog altijd zeer gewenst en noodzakelijk. Voorbeelden van dat soort ontwikkelingen zijn speciale hypotheken voor diegenen die een woning willen kopen om die vervolgens te verhuren. Of een woning willen kopen samen met ouders of kinderen, voor wie gezorgd moet worden. En omdat ook de klassieke manier van pensioenopbouw steeds meer onder druk komt te staan, wordt de markt voor Financiële Planning en alternatieve pensioenopbouw steeds belangrijker.